Zaštita privatnosti podataka

Prilikom kontaktiranja nas kao kompanije, bilo da se radi o usmenom ili pismenom putu, kao i prilikom popunjavanja formulara za kontaktiranje, datog na našoj internet stranici, potrebni su nam od Vas određeni podaci (ime i prezime, adresa, e-mail i telefonski broj) da bismo što konkretnije uspeli da odgovorimo na Vaš upit, prosledimo Vam ponudu, da Vas obavestimo o stanju porudžbine i slično.

Pomenuti podaci se čuvaju u internoj arhivi kompanije i služe isključivo u svrhe dobrog poslovanja i pružanja kvalitetne usluge. Kompanija i njeni zaposleni su odgovorni za zaštititu podatka, a deljenje podataka sa trećom stranom nije dozvoljeno. Zaštita podataka se vrši prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti čime je regulisana navedena pravna oblast u Republici Srbiji.

Korišćenjem usluga kompanije Groschopp Systems Solutions d.o.o. iz Novog Sada saglasni ste sa Opštim uslovima poslovanja

Svaka promena gore navedenih uslova postaje važeća tek nakon objavljivanja na ovoj stranici.