Opšti uslovi poslovanja

Opštim uslovima poslovanja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga kompanije Groschopp Systems Solutions doo iz Novog Sada. Pomenuti  uslovi su obavezujući za kompaniju, u ovom slučaju prodavac, i korisnike, tj. kupce, i primenjuju se na sve njihove ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom obe strane ne dogovore drugačije.

Opšti uslovi poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Za uslove poslovanja koji nisu navedeni u nastavku, primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača koji je u primeni u Republici Srbiji.

Opšti uslovi poslovanja mogu vremenom da se menjaju, dopunjuju ili zamene, o čemu Groschopp System Solutions d.o.o. pismeno obaveštava korisnike svojih usluga. Pravo na promene i dopune ima samo kompanija Groschopp Systems Solutions d.o.o.

 

 

Uslovi plaćanja

Plaćanje se vrši isključivo preko računa.

Nakon što ste se odlučili za nas kao Vašeg partnera i svi uslovi poslovanja su dogovoreni, dobićete od nas sve potrebne informacija za plaćanje preko računa, tj. predračun (profakturu).

Rok  za plaćanje računa biće naveden u tekstu predračuna, a ukoliko se uplata ne izvrši u zadatom roku, narudžbina se poništava.

Isporuka se vrši tek nakon što je izvršena uplata, tj. nakon što je uplata potvrđena.

 

Uslovi dostave

Prilikom naručivanja proizvoda definišu se pojedinačni uslovi dostave.

Naručeni proizvodi se mogu isporučiti na sledeće načine:

  • kurirskom službom;
  • našim vozilom;
  • direktno preuzimanje robe.

Cena dostave zavisi isključivo od novčane vrednosti naručenog proizvoda ili naručenih proizvoda.

 

Reklamacije

U slučaju reklamacija na kupljene proizvode, koje su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, moli se kupac da nas kontaktira usmenim (tel. 021/3019154) ili pismenim putem (sales@groschopp-solar.com) da bismo razmotrili reklamaciju i zajedničkim snagama došli do rešenja koje bi bilo zadovoljavajuće za obe strane.

Prilikom dostave naručene robe, bez obzira na koji način se ona vrši, kupac se moli da proveri verodostojnost pošiljke. Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, kupac je u mogućnosti da ne prihvati pošiljku, a u obavezi je da da se direktno usmeno izjasni o razlozima neprihvatanja pošiljke, kao i pismeno prosledi konkretan opis manjkavosti proizvoda na adresu sales@groschopp-solar.com

 

Odustajanje od kupovine

Kupljena roba se može vratiti u roku od 14 dana, tako što se kontaktira prodavac pismenim putem na adresu  sales@groschopp-solar.com. Pri tome je potrebno dostaviti obrazloženje, u kome je jasno naveden razlog povratka robe, kao i potrebne podatke navedene u računu. Pošiljka mora biti vraćena neoštećena, nekorišćena i u originalnoj ambalaži.

Povraćaj novčanih sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja materijalnih sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, a bez obzira na razlog vraćanja, prodavac će obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice u roku od 14 dana od dana prijema robe.


Garancija

Garantni rok proizvoda je naveden na stranici groschopp-solar.com u odeljku koji se odnosi na karakteristike pojedinačnog proizvoda.

Takođe na računu, koji od nas dobijete, biće naveden garantni rok za pojedinačne proizvode. Račun je potreno čuvati jer je samo sa njim garancija važeća.